Inspired Talk by Prompt Suathim (Space Boy)

About

September 14, 2018
อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นายพร้อม เสือทิม ได้รับเชิญให้ไปเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในฐานะตัวแทนเยาวชนที่ได้ไปเยี่ยมชมและนำเสนองานที่ CNSA ณ ประเทศจีน โดยได้รับการเชิญจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA

People