MESSE – Molecular Encoded Storage for Space Exploration

About

สเปซทีเอช ร่วมมือกับ Freak Lab และ MIT Media Lab พัฒนาอัลกอริทึมที่เข้ารหัสโน๊ตดนตรีสากลให้เป็นคู่เบส A C G T บน DNA และส่งขึ้นไปศึกษาผลกระทบจากการเชื่อมต่อ DNA บนอวกาศ ภายใต้ความร่วมมือกับ mu Space Corp

การศึกษานี้นอกจากจะเป็นการผลักดันศักยภาพของเยาวชนไทยแล้ว (อายุเฉลี่ยของทีมวิจัยอยู่ที่ 19 ปี) ยังเป็นการแสดงจุดยืนของการหลอมรวมระหว่างศาสตร์ ศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ปรัชญา ความเป็นมนุษย์ และความหวังที่จะพามนุษย์ก้าวข้ามอุปสรรค์ไปยังดินแดนใหม่ ๆ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เร็ว ๆ นี้ https://spaceth.co/messe

Press

เยาวชนไทยประสบความสำเร็จเข้ารหัสเพลงความฝันกับจักรวาลลงใน DNA ส่งขึ้นไปศึกษาบนอวกาศ

MESSE ศึกษาเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลบน DNA ในอวกาศ ด้วยเพลงความฝันกับจักรวาล

MESSE EP.0 – ภารกิจอวกาศที่อยู่บนจุดตัดระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

"ความฝันกับจักรวาล" คือเพลงไทยเพลงแรกที่ถูกนำมาบันทึกลงใน DNA หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างพยายามพัฒนา DNA Storage ซึ่งจะเป็นอนาคตของการเก็บข้อมูล สเปซทีเอช ร่วมมือกับ Freak Lab และ MIT Media Lab พัฒนาอัลกอริทึมที่เข้ารหัสโน๊ตดนตรีสากลให้เป็นคู่เบส A C G T บน DNA และส่งขึ้นไปศึกษาผลกระทบจากการเชื่อมต่อ DNA บนอวกาศ ภายใต้ความร่วมมือกับ mu Space Corp การศึกษานี้นอกจากจะเป็นการผลักดันศักยภาพของเยาวชนไทยแล้ว (อายุเฉลี่ยของทีมวิจัยอยู่ที่ 19 ปี) ยังเป็นการแสดงจุดยืนของการหลอมรวมระหว่างศาสตร์ ศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ปรัชญา ความเป็นมนุษย์ และความหวังที่จะพามนุษย์ก้าวข้ามอุปสรรค์ไปยังดินแดนใหม่ ๆ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เร็ว ๆ นี้ https://spaceth.co/messe #ความฝันกับจักรวาล #MESSE Website – https://spaceth.co/Blockdit – https://blockdit.com/spacethFacebook – https://facebook.com/spacethTwitter – https://twitter.com/spacethnewsIG – https://instagram.com/spaceth.co

Posted by Spaceth.co on Sunday, September 20, 2020

Team

วิจัยโดย พร้อม เสือทิม, ชยภัทร อาชีวระงับโรค, ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน, พัทน์ ภัทรนุธาพร, ศรัณย์ สีหานาม, ฌาณัฐย์ สิทธิปรีดานันท์, ภูมิปรินทร์ มะโน, วัชรินทร์ อันเวช, ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร, ป๋วย อุ่นใจ และทีมวิจัย