ไอเดียขยะอวกาศสร้างบ้านบนดวงจันทร์ คนไทยชนะเลิศ ประกวดกิจกรรมในอนาคต นานาชาติ

ว่าที่ ดร. กอล์ฟ กัปตันทีมวิจัยอวกาศ CAT SPACE กลุ่มวิจัยอนาคต Freak Lab ได้รางวัลการประกวดนวัตกรรมอวกาศระดับโลกกับไอเดียการใช้ขยะอวกาศสร้างบ้านบนดวงจันทร์

ไอเดียขยะอวกาศสร้างบ้านบนดวงจันทร์ คนไทยชนะเลิศ ประกวดกิจกรรมในอนาคต นานาชาติ