The Momentum : FREAK lab กับภารกิจพาการทดลองขึ้นไปอวกาศกับจรวด New Shepard

About

วันที่ 18 ก.ค. 61 ชุดการทดลองของไทยขึ้นไปสูงถึงกว่า 100 กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเล ระดับความสูงที่เป็นจุดที่เริ่มเข้าสู่ ‘อวกาศ’ โดยอยู่ภายในแคปซูลของจรวดนิวเชพเพิร์ด และร่อนกลับลงมาที่พื้นได้สำเร็จ เป็นครั้งแรกของวงการวิทยาศาสตร์ไทย

Freak Lab หรือ ‘คลัสเตอร์วิจัยนวัตกรรมอนาคต ประเทศไทย’ เข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยด้านวิศวกรรมให้กับการทดลองของกลุ่ม GISTDA ซึ่งพวกเขาบอกว่า ไฟลท์นี้มีความท้าทาย แต่ก็น่าตื่นเต้น เพราะแคปซูลนี้จะใช้สำหรับการท่องเที่ยวอวกาศในอนาคต

ห้องทดลองบนท้องฟ้า : FREAK lab กับภารกิจพาการทดลองขึ้นไปอวกาศกับจรวด New Shepard