Covid Bot : Chatbot for Covid 19 Pre-screening

About

แชทให้ชัวร์ว่าเสี่ยงติด COVID-19 ไหม

https://www.facebook.com/covid19bot/

😷 ที่มาของ Covid Bot

ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ไปทั่วโลกรวมไปถีงประเทศไทยส่งผลให้เเพทย์เเละโรงพยาบาลต้องรับมือผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นกว่าปกติ ถึงแม้ในปัจจุบันประเทศไทยมีรายงานจำนวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อจากทางการยังไม่สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ทีมวิจัยคาดการว่าการระบาดมีเเนวโน้มจะทวีความรุนเเรงมากขึ้นหากไม่มีการนำกลยุทธ์เเละวิธีการใหม่ๆเข้ามาจัดการกับปัญหา ทางทีมมีเเนวคิดว่าการที่โรงพยาบาลจะทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อเราสามารถคัดกรองคนไข้ที่ไปรับบริการได้อย่างรวดเร็วเเละลดจำนวนคนสุขภาพดีที่ไปตรวจร่างกายโดยไม่มีอาการเพื่อป้องกันการติดเชื้อเเละรักษาทรัพยการทางการเเพทย์เพือใช้ในเวลาฉุกเฉิน

อย่างไรก็ตามความหวาดวิตกกังวลของคนในสังคมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้คนที่สงสัยว่าตนเองติดเชื้อหรือไม่มีความต้องอยากที่จะกับหน่วยงานทางการเเพทย์ ด้วยเหตุนี้ คลัสเตอร์วิจัยนวัตกรรมอนาคต (Futuristic Research Cluster of Thailand หรือ FREAK Lab ) ร่วมมือของกลุ่มแพทย์ที่เป็นศิษย์เก่าของ Junior Science Talent Project (JSTP) หรือ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ได้ร่วมมือในการพัฒนา Chatbot เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถปรึกษากับหมอเสมือน (BOT) เเละประเมินความเสี่ยง

🙂 ทีมงานพัฒนา

  • ณัฐชนน นิินยวี (Codustry.com, FREAK Lab)
  • พัทน์ ภัทรนุธาพร (Massachusetts Institute of Technology – MIT, ศิษย์เก่า JSTP)
  • นพ.กฤษพร สัจจวรกุล (ศิษย์เก่า JSTP)
  • พญ. แจ่มจันทร์ จันทร์แจ้ง (ศิษย์เก่า JSTP)
  • นพ. พีรวัศ กาญจนเบญจา (ศิษย์เก่า JSTP)
  • พญ.ฐิติกานต์ วังอาภากุล (ศิษย์เก่า JSTP)
  • นพ. พร้อมพงศ์ โยธาราษฎร์ (ศิษย์เก่า JSTP, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ )
  • รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชับ (FREAK Lab, Sensor Technology Lab – KMUTT, JSTP)

📖 นโยบาย และคำสงวนสิทธิ์

คณะผู้จัดทำจะไม่มีการนำไปใช้โดยล่วงละเมิดสิทธิส่วนตัวของผู้ใช้งานทั้งการเผยแพร่ทางสาธารณะหรือประโยชน์เชิงธุรกิจ ถ้าเพื่อประโยชน์ทางวิชาการของข้อมูลจะต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของหน่วยงานราชการก่อน

Covid Bot เป็นการสนทนาผ่านบ็อทที่ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณะสุขของไทยที่ใช้ในการคัดกรองผู้ที่อาจติดเชื้อ แต่เนื่องจากข้อมูลวิชาการทางการแพทย์มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การนำไปใช้ในแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆมากมาย ดังนั้นข้อความใน Covid bot จึงไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือไปใช้แทนการให้คำปรึกษา การให้คำวินิจฉัย และรักษาจากแพทย์ได้

💬 ติดต่อเราได้ที่แชท

https://www.facebook.com/covid19bot/

Freak Lab