Hyperloop technical discussion first time in Thailand

About

January 27, 2019

Hyperloop Technical Discussion การพูดคุยเรื่องทางเทคนิคของ Hyperloop โดยกลุ่ม Hyperloop pod Challenge Thailand เพื่อนำไปสู่การสร้าง Hyperloop Prototype จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 ห้องประชุม M01 ชั้น M สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
.
คุณ Wares Chancharoen จาก FREAK lab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวเปิดงานเล่าความเป็นมาของการรวมกลุ่ม Hyperloop pod Challenge Thailand และจุดมุ่งหมายของกลุ่มที่ต้องการสร้าง Hyperloop Prototype
.
คุณ Sittikorn Nualrod บรรยาย ประวัติความเป็นมาของ Hyperloop ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Hyperloop ล่าสุดรวมไปถึงบริษัทต่าง ๆ ที่พัฒนาเทคโนโลยี Hyperloop ในปัจจุบัน
.
คุณ Nuttapon Nakarach วิศวกรจากบริษัท Mu Space ประเทศไทย ซึ่งเคยได้เดินทางไปชมการแข่งขัน SpaceX Hyperloop pod competition ที่จัดโดยบริษัท SpaceX สำนักงานใหญ่ฮอว์ธอร์น รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ให้เกียรติร่วมบรรยายการทำงานของ Hyperloop
.
สมาชิกผู้เข้าร่วมการพูดคุยในวันนี้แนะนำตัวทำความรู้จักและอธิบายความถนัด ความสนใจในเทคโนโลยี Hyperloop
.
แนวคิด Hyperloop ยุคใหม่เริ่มต้นจากอีลอน มัสก์รวมทีมวิศวกรเพื่อเขียนเอกสาร Hyperloop Alpha เพื่อแจกจ่ายให้บริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกนำไปพัฒนาต่อยอด นิยมสั้น ๆ ของเทคโนโลยี Hyperloop คือ ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง มีแรงเสียดทานที่ต่ำและมีการลอยตัวของ Pod Hyperloop จากพื้น การลอยตัวของ Pod Hyperloop จากพื้นมี 2 แบบ
.
1. การลอยตัวด้วยแม่เหล็ก (Magnetic Levitation)
2. การลอยตัวด้วยอากาศ (Air Bearing)
.
ทำไม Hyperloop จึงเป็นเทคโนโลยีที่จะถูกเลือกใช้ในอนาคต
1. ความปลอดภัยมากกว่า
2. การเดินทางเร็วกว่า
3. ต้นทุนที่ประหยัดกว่า
4. ป้องกันสภาวะแวดล้อมภายนอกได้ เช่น พายุ ฝนตกกระแสลมที่รุนแรง
5. พลังงานไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมตลอดเส้นทาง Hyperloop
.
เราสามารถทำอะไรกับ Hyperloop ได้บ้าง
1. Commercial Hyperloop ประกอบด้วย
– Civil Infrastructure ระบบ Support
– Pod ระบบการยกตัว ระบบเบรค ระบบการสื่อสาร ระบบไฟฟ้า การออกแบบดีไซน์
2. Hyperloop pod competition
การแข่งขันสำหรับนักศึกษาจัดแข่งขันโดยบริษัท SpaceX โดยหลัก ๆ แล้วใช้การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทความเร็วและประเภทพัฒนาเทคโนโลยีการลอยตัวด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า
.
แนวคิด Levitation Concept โดยหลัก ๆ แล้วจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การลอยตัวด้วยแม่เหล็ก (Magnetic Levitation) และการลอยตัวด้วยอากาศ (Air Bearing)
.
การลอยตัวด้วยแม่เหล็ก (Magnetic Levitation) มีด้วยกัน 2 รูปแบบ
.
1. Electromagnetic suspension (EMS) การจ่ายไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดเพื่อให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อให้เกิดแรงยก ข้อดีของระบบนี้ คือ ไม่มีสนามแม่เหล็กเข้าไปรบกวนในตัว Hyperloop และไม่จำเป็นต้องใช้ระบบขับเคลื่อนอื่น ๆ เข้ามาช่วยเหลือ
2. Electrodynamic suspension (EDS) การใช้แม่เหล็กฐาวรวางตัวในแบบที่เรียกว่า Halbach arrays สิ่งที่รูปแบบ EDS ต้องการ คือ Landing Legs เนื่องจากเมื่อตัว Pod ต้องการหยุดจะไม่มีแรงยกจากสนามแม่เหล็กช่วย ทำให้อาจต้องมีล้อเพื่อช่วยประคองตัว Pod ให้สามารถจอดได้
.
การลอยตัวด้วยอากาศ (Air Bearing) ใช้เทคนิคการเป่าลมจากตัว Pod Hyperloop ลงมาที่พื้นเพื่อให้ Pod Hyperloop ยกตัวเป็นวิธีการที่ค่อนข้างซับซ้อนและเมื่อเดินทางด้วยความเร็วสูงสุดจะเกิดความไม่เสถียรเกิดขึ้น
.
คุณ Nuttapon Nakarach วิศวกรจากบริษัท Mu Space ประเทศไทยได้นำ ตัวอย่าง สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้หลักการลอยตัวด้วยแม่เหล็ก (Magnetic Levitation) มาร่วมอธิบายให้สมาชิกผู้เข้าร่วมงานได้ชมและร่วมซักถามในรายละเอียดต่าง ๆ อีกด้วย
.
นอกจากนี้ ทางกลุ่มยัง เปิดรับชื่อ นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในประเทศไทย หรือ อาจาร์ย ที่สนใจจะพัฒนา hyperloop pod เพื่อนำไปแข่งขันในระดับประเทศ สามารถลงชื่อได้ที่ …… ทางกลุ่มจะทำการรวบรวม เพื่อหารือและหาช่องทางสนับสนุนต่อไป
.
ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางกลุ่ม Hyperloop pod Challenge Thailand ขอขอบคุณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ บริษัท Mu Space ประเทศไทย และ FREAK lab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นอย่างสูง

People